Zespół Redakcyjny

 

Redaktor naczelny
dr Maciej Frączek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [biogram]

Redaktorzy tematyczni
dr hab. prof. UEK Marek Ćwiklicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – nauki o zarządzaniu
dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – nauki polityczne
Agnieszka Pacut, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – przedsiębiorczość społeczna
Magdalena Pokora, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – współpraca międzysektorowa

Redaktor statystyczny
prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sekretarz
Agnieszka Pacut, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktor ds. baz danych
Michał Możdżeń, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Redaktor on-line
Marcin Kukiełka, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie