Archiwum

 

   

"Ekonomia Społeczna" nr 2, 2018 - do pobrania

więcej informacji

 
   

"Ekonomia Społeczna" nr 2, 2017 - do pobrania

więcej informacji

   

"Ekonomia Społeczna" nr 1, 2017 - do pobrania

więcej informacji

 

   
 
   

 "Ekonomia Społeczna" nr 1, 2016 - do pobrania

więcej informacji

 

   

"Ekonomia Społeczna" nr 2, 2015 - do pobrania

więcej informacji

 

   

 "Ekonomia Społeczna" nr 1, 2015 - do pobrania

więcej informacji

 

   

 "Ekonomia Społeczna" nr 2, 2014 - do pobrania

więcej informacji

 

   

 "Ekonomia Społeczna" nr 1, 2014 - do pobrania

więcej informacji

 

   

"Ekonomia Społeczna" nr 3, 2013 - do pobrania

więcej informacji

 

   

"Ekonomia Społeczna" nr 2, 2013 - do pobrania

więcej informacji

 

   
 
   

 "Ekonomia Społeczna" nr 2, 2012 - do pobrania

więcej informacji

 

   

"Ekonomia Społeczna" nr 1, 2012 - do pobrania

więcej informacji

 

   

"Ekonomia Społeczna" nr 2, 2011 - do pobrania

więcej informacji

 

   

"Ekonomia Społeczna" nr 1, 2011 - do pobrania

więcej informacji

 

"Ekonomia Społeczna" nr 1, 2010 - do pobrania

więcej informacji
"Ekonomia Społeczna" nr 2, 2008 - PDF do pobrania

 

Spis treści - do pobrania

 

Od Redakcji, s. 4

Artykuły

Anna Karwińska, Wanda Sułkowska, Kontrowersje wokół finansowania przedsiębiorczości społecznej, s. 6-11

Janina Filek, Garść rozważań wokół problematyki przedsiębiorstwa społecznego, s. 12-18

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego w otoczeniu, s. 19-25

Maria Płonka, Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej, s. 26-34

Joanna Ślusarczyk, Dwie drogi przedsiębiorczości realizującej cel społeczny, s. 35-42

Hubert Guz, Monitoring i ewaluacja jako narzędzia wspierające zarządzanie przedsięwzięciami o społecznym charakterze, s. 43-52

Piotr Frączak, Wymiar polityczny, własność społeczna i hybrydowość jako elementy myślenia o zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym, s. 53-60

Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Balanced Scorecard jako narzędzie pomiaru oddziaływania społecznego w przedsiębiorstwach społecznych, tworzonych przez organizacje pozarządowe w Polsce, s. 61-68

Anna Rechulicz, Marcin Rechulicz, Przedsiębiorczość w organizacjach pozarządowych - psychologiczne badania porównawcze, s. 69-76

Barbara Matyaszek-Szarek, Interwencjonizm państwa a sektor ekonomii (gospodarki) społecznej, s. 77-83

Tomasz Kafel, Strategiczne zarządzanie organizacjami pozarządowymi, s. 84-91

Polemiki

Barbara Worek, Ewaluacja a rozwój ekonomii społecznej, s. 93-94

Konrad Dudzik, Szanse oraz bariery w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych w Polsce, s. 95-97

Jakub Zgierski, Niema ekonomia społeczna: bariery i wyzwania komunikacyjne dla przedsiębiorczości społecznej w Polsce, s. 98-100

Inicjatywy

Dorota Leśniak, Gospodarka społeczna - nowa utopia czy szansa na tworzenie miejsc pracy?, s. 102-103

Recenzje

Paulina Chodyra, Recenzja publikacji Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne: wprowadzenie do problematyki oraz Podstawy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej: pakiet edukacyjny, s. 105-107
"Ekonomia Społeczna" nr 1, 2008 - PDF do pobrania

 

Spis treści - do pobrania

 

Od Redakcji, s. 4-5

Artykuły

Magdalena Małecka-Łyszczek, Przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki prawnej, s. 7-16

Ambroży  Mituś, Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych podmiotem ekonomii społecznej, s. 17-23

Maria Płonka, Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej, s. 24-32

Konrad Dudzik, Możliwości finansowania przedsiębiorstw społecznych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013, s. 33-41

Jan Jakub Wygnański, Ekonomizacja sektora pozarządowego, s. 42-54

Polemiki

Jerzy Hausner, Czy finansowanie ze środków publicznych psuje przedsiębiorczość społeczną?, s. 56-59

Jacek Dymowski, Ekonomia społeczna a wolny rynek, s. 60-61

Anna Karwińska, Przedsiębiorstwo społeczne w perspektywie socjologicznej, s. 62-63

Andrzej Madej, Efektywność i sprawiedliwość w ekonomii solidarności, s. 64-66

Piotr Frączak, Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, s. 67-69

Marcin Rechulicz, Stowarzyszenie jako przedsiębiorstwo społeczne, s. 70-71

Inicjatywy

Anna Sienicka, Społeczny projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej, s. 73-76

Marta Gumkowska, Kondycja sektora pozarządowego a rozwój przedsiębiorczości społecznej - podstawowe wnioski z badania z 2006 roku, s. 77-79

Krystyna Kollbek-Myszka, Ekonomia społeczna a rozwój lokalny, na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków, s. 80-82

Agnieszka Pacut, Edukacja w obszarze ekonomii społecznej - studia podyplomowe Ekonomia społeczna, s. 83-84

Dorota Kwiecińska, Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej - promocja idei ekonomii społecznej i wsparcie podmiotów, s. 85-86

Recenzje

Marek Zirk-Sadowski, Recenzja publikacji Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, s. 88-90
"Ekonomia Społeczna" nr 1, 2007 - do pobrania

 

Spis treści - do pobrania

 

Od Redakcji, s. 4

Artykuły

Jerzy Hausner, Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, s. 9-14

Bogumiła Szopa, Ekonomia społeczna z perspektywy ekonomii tradycyjnej, s. 15-21

Grażyna Skąpska, Społeczeństwo obywatelskie: kontekst i płaszczyzny funkcjonowania, s. 22-32

Joanna Brzozowska, Spółdzielnia jako podmiot ekonomii społecznej, s. 33-41

Maciej Frączek, Regionalny System Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego w Małopolsce: podstawowe założenia projektu oraz możliwości jego wykorzystania przez podmioty ekonomii społecznej, s. 42-47

Polemiki

Hubert Izdebski, Czym jest ekonomia społeczna?, s. 49-50

Jerzy Wilkin, Czym jest gospodarka społeczna i jakie ma znaczenie we współczesnym społeczeństwie?, s. 51-52

Michał Boni, Ekonomia społeczna - szanse i pokusy, s. 53

Anna Królikowska, Czy nadal potrzebujemy wspólnego szyldu?, s. 54

Piotr Frączak, Ekonomia społeczna - szerokie spojrzenie, s. 55-56

Janusz Paszkowski, Korzenie ekonomii społecznej a spółdzielczość w Polsce, s. 57

Inicjatywy

Jacek Kowalczyk, Ekonomia społeczna z perspektywy pomocy społecznej, s. 58-59

Michał Kudłacz, "Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy" - relacja z konferencji, s. 66-67

Dorota Kwiecińska, Ewaluacja przedsięwzięć publicznych - doświadczenia regionów, s. 68-69

Agnieszka Pacut, Debata oksfordzka jako forma edukacji w dziedzinie ekonomii społecznej, s. 70-72

Recenzje

Andrzej Bukowski, Recenzja publikacji Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, s. 74-76