O czasopiśmie

***

UWAGA:

Od 2021 r. czasopisma zmieniło nazwę na Social Entrepreneurship Review zachowując profil tematyczny.

Nowa strona czasopisma dostępna jest pod linkiem: https://ser.uek.krakow.pl/

***

 

Cele i zakres

Misją czasopisma „Ekonomia Społeczna” (ISSN 2081-321X) jest rozwijanie debaty naukowej w Polsce w obszarze, stanowiącym istotne uzupełnienie głównego nurtu myślenia o funkcjonowaniu współczesnej gospodarki. Ekonomia społeczna wychodzi bowiem poza klasyczne postrzeganie procesów gospodarczych, rozumiane w kategoriach aktywności państwa, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Daje ona możliwość poszukiwania nowych sposobów zaspokajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych, które w niektórych przypadkach mogą być skuteczniejsze i efektywniejsze od tradycyjnie stosowanych narzędzi.

Na łamach „Ekonomii Społecznej” są prezentowane zarówno artykuły naukowe, raporty z badań, jak i inne teksty zawierające omówienia, analizy inicjatyw i rozwiązań adresowanych do środowiska ekonomii społecznej. Atutem czasopisma jest łączenie prac o charakterze teoretycznym (pochodzących z różnych ośrodków akademickich) z głosami praktyków reprezentujących środowiska eksperckie.

Czasopismo jest adresowane do badaczy i ekspertów działających w obszarze ekonomii (gospodarki) społecznej. Jego odbiorcami są także decydenci publiczni oraz przedstawiciele sektora społecznego zainteresowani możliwościami praktycznej aplikacji idei gospodarowania nie tylko dla zysku, ale także w celu osiągania korzyści społecznych.

ISSN: 2081-321X – wersja drukowana
eISSN: 1898-7435 – wersja elektroniczna

Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Wersja papierowa i elektroniczna jest tożsama.

Formuła wydawnicza: Open Access, licencja: cc-by-nd 4.0 pl.

 

Dostęp: Wszystkie numery czasopisma są dostępne bezpłatnie w zakładce Spis numerów. Użytkownicy mogą czytać, kopiować, pobierać, szukać, drukować, linkować pełne teksty artykułow lub wykorzystywać je zgodny z prawem sposób, bez pytania o wyrażenie zgody przez autora lub wydawcę. Opis otwartego dostępu zgodny z Budapest Open Access Initiative.

Ministerialna punktacja: 40 pkt MNSiW. (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych), Unikatowy Identyfikator Czasopisma (UIC): 499131, zakwalifikowanie w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki prawne i nauki socjologiczne.

Indeksacja w bazach danych:

 • BazEkon, Kraków, Poland
 • EBSCO Business Source Complete, Business Source Premier; Ipswich, Massachusetts, USA
 • EconPapers - RePEc (Reserach Papers in Economics); Örebro, Sweden
 • ERIH Plus; Bergen, Norway - od 8.2020
 • DOAJ (Directory Open Access Journals) - od 9.2020
 • Sherpa Romeo; JISC, UK
 • CEJSH - the Central European Journal of Social Sciences and Humanities; the Polish Academy of Sciences, Poland
 • CEEOL - The Central and Eastern European Online Library; Germany
 • EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliotek (Electronic Journals Library), University Library of Regensburg; Germany
 • ZDB - Zeitschriftendatenbank (German National Library - Deutsche Nationalbibliothek), Germany
 • ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources; UNESCO ISSN Register
 • BazHum Warsaw, Poland
 • ARIANTA Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Naukowe, Poland
 • Crossref CrossRef Metadata Search; Lynnfield, MA, USA
 • CeON - Centrum Otwartej Nauki - Biblioteka Nauki, Poland
 • Google Scholar
 • Index Copernicus, Warsaw, Poland

Statystyki wydawnicze

2020, opublikowane artykuły: 16, liczba autorów: 20 (100%), w tym zagranicznych: 2 (10%), w tym krajowych: 16 (80%), w tym lokalnych: 4 (20%)
nr 2 - opublikowane artykuły: 11, liczba autorów 14 (100%), w tym zagranicznych: 2 (14%), w tym krajowych: 12 (86%), w tym lokalnych: 4 (28%).
nr 1 - opublikowane artykuły: 5, liczba autorów 6 (100%) w tym krajowych: 6 (100%), w tym lokalnych: 0 (0%)

2019, opublikowane artykuły: 12, liczba autorów: 16 (100%) w tym krajowych: 16 (100%), w tym lokalnych: 1 (6%)
nr 2 - opublikowane artykuły: 6, liczba autorów: 8 (100%) w tym krajowych: 8 (100%), w tym lokalnych:  1 (13%)
nr 1 - opublikowane artykuły: 6, liczba autorów: 8 (100%) w tym krajowych: 8 (100%), w tym lokalnych: 0 (0%)

2018, opublikowane artykuły: 19, liczba autorów: 21 (100%), w tym krajowych: 21 (100%), lokalnych: 13 (62%)
nr 2 - opublikowane artykuły: 13, liczba autorów: 13 (100%) w tym krajowych: 13 (100%), w tym lokalnych: 13 (100%)
nr 1 - opublikowane artykuły: 6, liczba autorów: 8 (100%) w tym krajowych: 8 (100%), w tym lokalnych: 0 (0%)

2017, opublikowane artykuły: 12, liczba autorów: 15 (100%) w tym krajowych: 15 (100%), lokalnych: 1 (7%)
nr 2 - opublikowane artykuły: 6, liczba autorów: 7 (100%) w tym krajowych 7: (100%), w tym lokalnych: 1 (14%)
nr 1 - opublikowane artykuły: 6, liczba autorów: 8 (100%) w tym krajowych 8: (100%), w tym lokalnych: 0 (0%)

2016, opublikowane artykuły: 12, liczba autorów: 16 (100%), w tym zagranicznych: 3 (19%) i krajowych: 13 (72%) w tym lokalnych: 2 (12%)
nr 2 - opublikowane artykuły: 7, liczba autorów: 8 (100%) w tym zagranicznych: 1 (12%) i krajowych 7: (100%) w tym lokalnych: 1 (12%)
nr 1 - opublikowane artykuły: 5, liczba autorów: 8 (100%) w tym zagranicznych: 2 (25%) i krajowych 6: (75%) w tym lokalnych: 1 (12%)

2015, opublikowane artykuły: 12, liczba autorów: 17 (100%), w tym zagranicznych: 2 (12%) i krajowych: 13 (76%) w tym lokalnych: 2 (12%)
nr 2 - opublikowane artykuły: 6, liczba autorów: 9 (100%) w tym zagranicznych: 2 (22%) i krajowych 7: (77%) w tym lokalnych: 2 (22%)
nr 1 - opublikowane artykuły: 6, liczba autorów: 8 (100%) w tym zagranicznych: 0 (0%) i krajowych 6: (75%) w tym lokalnych: 2 (25%)

Punktacja ministerialna: wykaz B: 2013: 1 pkt; 2014: 1pkt; 2015: 7 pkt.

Dystrybucja do bibliotek:
Półrocznik Ekonomia Społeczna dystrybuowany jest do 20 bibliotek:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Jagiellońska
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
Biblioteka Śląska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Biblioteka Publiczna  m. st. Warszawy
„Książnica Pomorska” im. S. Staszica
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
Biblioteka KUL
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Szkoła Główna Handlowa
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wydawca:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
www.msap.uek.krakow.pl

Sponsorzy:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków