Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w latach 2017–2019

Research of the daily time budget of female students between 2017–2019

do pobrania/download PDF

Renata Winkler, dr
ORCID: 0000-0002-4697-9264
Katedra Zachowań Organizacyjnych
Instytut Zarządzania
Kolegium Nauk o Zarzadzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wioleta Karna, dr
ORCID: 0000-0002-9566-6766
Zakład Rozwoju Społecznego
Instytut Spraw Publicznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2020.2.12

SŁOWA KLUCZOWE

budżet czasu; czas wolny; młodzi dorośli; kobiety

KEYWORDS

surveying budget time, leisure, women, young adults

STRESZCZENIE

Poszukiwanie nowych rozwiązań i weryfikowanie tych już istniejących w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wymaga możliwości odniesienia gromadzonych danych do tych sprzed pandemii. Celem autorów było określenie struktury budżetów czasu bezpośrednio tuż przed pandemią w odniesieniu do wybranej grupy respondentów (bezdzietnych kobiet kontynuujących naukę). Badania prowadzono w trzech edycjach (2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020) korzystając z techniki autorejestracji. Narzędziem badania był formularz dzienniczka tygodniowego. W artykule omówiono strukturę budżetu czasu ustaloną dla respondentów w oparciu o zebrane dane, obejmującą wraz z wyliczeniem średnich czasów trwania podejmowanych czynności z zakresu wyróżnionych kategorii grup działań. W strukturze budżetu czasu respondentek wyraźne odzwierciedlenie zalazły sygnalizowane dotychczas przemiany społeczne.

ABSTRACT

The search for new solutions and verify existing in connection with the spread of the SARS-CoV-2 requires the ability to reference data to those collected before the pandemic. 
Objectives: The aim of the article was to determine the structure of time budgets just before the pandemic in relation to a selected group of respondents (childless women continuing their education). The research was conducted in three editions (2017/2018, 2018/2019 and 2019/2020) using the auto-registration technique. The research tool was a weekly diary form.
Results: The structure obtained from the study differs from the structure developed by the Central Statistical Office of 2013. Individual categories of activity groups have been extended (using social media) and others have been shortened (household and family care). In the structure of the budget time respondents were clearly reflected social changes previously indicated.

LITERATURA / REFERENCES

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Zysk i S-ka.
Brzezińska, A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2011). Odroczona dorosłość: akt czy artefakt?, Nauka, 4, 67–107.
Budżet czasu ludności 2013, część I (2015), GUS: Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
Budżet czasu ludności 2013, część II (2016), GUS: Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Winkler, R., Karna, W. (2020). Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w świetle badań podłużnych (2017–2019). W: M. Ćwiklicki, K. Sienkiewicz-Małyjurek, (red.). Ekonomia Społeczna. Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu (s. 138–148). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2020.2.12.