Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej w Polsce
Financing social economy entities in Poland

do pobrania/download PDF

Irena Herbst

SŁOWA KLUCZOWE

podmioty ekonomii społecznej, finansowanie, dostęp do kapitału

KEYWORDS

social economy entities, financing, access to capital

STRESZCZENIE

Prezentowany artykuł ma na celu przypomnienie wniosków zawartych w sporządzonej cztery lata temu ekspertyzie oceniającej możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej oraz formułującej propozycje niezbędnych rozwiązań systemowych wspierających dostęp tych podmiotów do kapitału. Przypomniana w niniejszym artykule koncepcja stworzenia systemu rozwiązań instytucjonalno-prawnych ułatwiających podmiotom sektora ekonomii społecznej pozyskiwanie środków na finansowanie swojej działalności, jest próbą odpowiedzi na następujące pytania: jak zapewnić stały, względnie stabilny dopływ środków finansowych do sektora ekonomii społecznej i jak zorganizować infrastrukturę finansową obsługującą ten sektor, by przy danej wielkości środków, można było podejmować jak największą liczbę przedsięwzięć.

ABSTRACT

The aim of the article is to revisit the conclusions of an expert review conducted four years ago with a view to evaluating the possibilities of financing social economy entities and formulating proposals of requisite systemic solutions to support the access of social economy entities to capital. The conception of a system of legal and institutional solutions to facilitate the access of social economy entities to resources to finance their activities constitutes an attempt to answer the crucial questions: how to ensure a constant and relatively stable stream of financial resources into the social economy sector and how to organise the financial infrastructure to serve the sector in order that a given level of funds might finance as many undertakings as possible in terms of their value and number.

LITERATURA / REFERENCES

Bank BISE [2006], Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce, Raport otwarcia, Bank BISE, Warszawa.
EKES [2012], Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej, Bruksela (8 lutego, INT/623).
Guz H. [2011], Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach VII priorytetu PO KL, „Ekonomia Społeczna”, nr 1/2011 (2).
Inicjatywa [2011], Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej – budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji, KOM(2011) 682, wrzesień (dokument uzgadniany z państwami członkowskimi UE).
Manifest [2008], Manifest ekonomii społecznej, Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej, Gdańsk (27 czerwca).
Ministerstwo [2009], Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa (wersja robocza z 9 marca).

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Herbst I. [2012], Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, „Ekonomia Społeczna”, nr 1, s. 9-18.