Ekonomia współdzielenia jako alternatywny kierunek rozwoju miast
Sharing economy as an alternative direction for cities development

do pobrania/download PDF

Marcin Banaszek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2016.1.04

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia współdzielenia, ekonomia społeczna, miasto, rozwój

KEYWORDS

sharing economy, social economy, city, development

STRESZCZENIE

Ekonomia współdzielenia wpisuje się w obszar ekonomii społecznej i oznacza nowy nurt ekonomiczno-społeczny zbudowany wokół zasobów ludzkich i materialnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznego oraz praktycznego podejścia do ekonomii współdzielenia w kontekście miejskiej problematyki. W artykule jako metodę gromadzenia wiedzy wykorzystano metodę studiów literaturowych z zakresu ekonomii współdzielenia. Myślenie o przyszłości miast powinno być ukierunkowane na tworzenie nowych strategii wspólnotowych, w których realizacji pomóc może ekonomia współdzielenia. Gospodarka dzielenia się daje szereg rozwiązań, które można uwzględnić w strategii rozwoju polskich miast, aby poprawić jakość życia mieszkańców.

ABSTRACT

The sharing economy is becoming part of an area of the social economy and constitutes new economicsocial course built around human and financial resources. The purpose of this article is presentation of theoretical and practical approach towards sharing economy in the context of municipal issues. As a means of pooling expertise the article uses literature studies in the scope of sharing economy. Thinking about the future of cities should be directed at creating new community strategies, in which the idea of sharing economy can be helpful. The sharing economy is giving a number of solutions which it is possible to take into account in the development strategy of Polish cities in order to improve the quality of life of residents.

LITERATURA / REFERENCES

Cieślak B. (2015). „Ekonomia współdzielenia”, Magazyn Miasta, 1(9). Dorda K. (2015). „Sharing economy – wspólnotowa strategia rozwoju miast”, Magazyn Miasta, 1(9).
Hausner J. (2016). „Miasta – idea i rola kultury w jego rozwoju”, w: J. Hausner (red.), Kultura i rozwój. Kraków: Wydawnictwo UEK, UW.
Martin E., Shahenn S. (2011). „The Impact of Carsharing on Public Transit and Non-Motorized Travel: An Exploration of North American Carscharing Survey Data”, Energies, nr 4.
Montgomery C. (2015). Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek.
Muller J. (2012), „With Driverless Cars, Once Again It Is California Leading the Way”, Forbes, http://www.forbes.com/sites/joannmuller/2012/09/26/with-driverless-cars-once-again-it-is-california-leading-theway/ (dostęp: 14.10.2016).
Obarska M. (2016). „Architektura – dowód w sprawie”, Magazyn Miast, 2(14).
Ostrom E. (2002). The Drama of Commons: The Evolution of Institution for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
Ostrom E. (2009). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. Prize Lecture, December 8, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2009/
ostrom_lecture.pdf (dostęp: 03.02.2017).
Raport (2016). Współdziel i rządź. Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje. Warszawa: PwC Polska.
Rifkin J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Warszawa: Studio EMKA.
Shaheen S. A. (2012). Public Bikesharing in North America: Early Operator and User Understanding. MTI Report 11-26. San Jose: Mineta Transportation Institute.
Walsh B. (2011). „10 Ideas that Will Change the World. Today’s Smart Choice: Don’t Own. Share”, Time, 17 March, http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717,00.html
(dostęp: 12.10.2016).
Wilkin J. (2007). „Czym jest gospodarka społeczna i jakie ma znaczenia we współczesnym społeczeństwie?, Ekonomia Społeczna, nr 1.
World Bank (2013). Planning, Connecting, and Financing Cities – Now. Priorities for City Leaders. Washington DC: The World Bank.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Banaszek M. (2016). „Ekonomia współdzielenia jako alternatywny kierunek rozwoju miast”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 51-59.