Numer 2/2012

 "Ekonomia Społeczna" nr 2, 2012 - do pobrania

Spis treści - do pobrania

 

 

W numerze

Od Redakcji

Artykuły

Joanna Brzozowska-Wabik, Potencjał spółdzielni w zaspokajaniu niektórych potrzeb państwa i społeczeństwa - wprowadzenie do dyskusji, s. 9-15

Marta Bohdziewicz-Lulewicz i in., Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej - główne dylematy i wyzwania, s. 16-32

Tomasz Schimanek, Klauzule społeczne jako instrument wsparcia przedsiębiorczości społecznej w Polsce, s. 33-40

Wanda Pełka, Rynkowe instrumenty finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, s. 41-50

Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Joanna Sutuła, Ekonomia społeczna jako instrument rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych, s. 51-63

Krzysztof Więckiewicz, Kierunki wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, s. 64-69

Piotr Frączak, Pakt na rzecz ekonomii społecznej - wielki test dla środowiska i administracji, s. 70-76

Wywiady

Musimy szukać form pobudzania aktywności lokalnej – wywiad z prof. Jerzym Hausnerem, s. 79-82

Ekonomia społeczna nie może działać w niszy – wywiad z Pawłem Chorążym, s. 83-86

Jak budować stabilne struktury wsparcia dla ekonomii społecznej? – wywiad z Doroteą Daniele, s. 87-90

Demokracja, etyka, wspólna własność – ekonomia społeczna jako odpowiedź na kryzys – wywiad z Thierrym Jeantetem, s. 91-94

Recenzje

Jerzy Wilkin, Recenzja książki pt. Wokół ekonomii społecznej, s. 97-101

Biblioteka tekstów klasycznych

 Rory Ridley-Duff, Komunitariańska perspektywa przedsiębiorczości społecznej, s. 105-116