Cooperative response to societal and market challenges – the motives and stages of development of Mondragon cooperative model. A case study
Spółdzielnia odpowiedzią na wyzwania społeczne i rynkowe – motywy i etapy rozwoju modelu spółdzielni Mondragon. Studium przypadku

do pobrania/download PDF

Monika Tkacz, Saioa Arando, Agnieszka Pacut
MIK, S. Coop.
Ibarra Zelaia Zelaigunea, 2, 20560 Oñati, Gipuzkoa
e-mail: emonika24039019(at)gmail.com
e-mail: sarando(at)mondragon.edu

Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
e-mail: agnieszka.pacut(at)uek.krakow.pl

DOI: 10.15678/ES.2015.2.05

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia społeczna, spółdzielczość, badania retrospektywne, Kraj Basków, Mondragon

KEYWORDS

social economy, co-operative, retrospective study, Basque Country, Mondragon

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono uwarunkowania i proces powstania spółdzielni Mondragon. Omówiono tło historyczne oraz czynniki wpływające na powstanie tej największej na świecie spółdzielni. Ponadto dokonano syntezy opisu działalności wspomnianego podmiotu. Do realizacji celu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu. Cennym źródłem informacji były raporty diagnostyczne spółdzielni Mondragon oraz dane uzyskane z centrum badawczego MIK (Mondragon Innovation & Knowledge), specjalizującego się między innymi w monitorowaniu i diagnozowaniu przedsiębiorczości społecznej. Dostarczyło ono danych na temat historycznych aspektów działalności podmiotu oraz współcześnie osiąganych rezultatów. Przeprowadzona analiza case study pozwoliła zidentyfikować specyficzne czynniki wpływające na sukces rozwoju niniejszej spółdzielni. Czynniki te mogą stanowić inspirację w obszarze wymiany wiedzy i praktyk w sektorze ekonomii społecznej, co nawiązuje wprost do założenia nr 2 inicjatywy Komisji Europejskiej o przedsiębiorczości społecznej. Tym samym przyczynia się do promocji dobrych praktyk w obszarze przedsiębiorczości społecznej z możliwością ich potencjalnego odtworzenia celem wyrównania poziomu rozwoju ekonomii społecznej w wymiarze międzynarodowym.

ABSTRACT

The article presents the motives and the development process of the co-operative enterprise Mondragon. The historical overview accompanied by brief description of the co-operative movement and its business activities has been mainly focused on cooperative response to societal and market challenges affecting the enterprise resilience in turbulent environments. The applied methodology is based on retrospective analysis of theoretical resources and annual reports of Mondragon. The research centre MIK [Mondragon Innovation & Knowledge] specializing, inter alia, in cooperativism and entrepreneurship analysis has coordinated the data collection, selection and final interpretation, additionally providing valuable historical facts and updated information. The case study has unveiled the key cooperative actions throughout the Mondragon’s development stages, which can be  inspirational in the cross-country mutual learning process with reference to the  policy objective no 2  of the Social Business Initiative launched by European Commission to increase the visibility of social economy entities and to identify good practices to be potentially reproduced, aligning social economy development process across countries.

LITERATURA / REFERENCES

Aiken M. (2006). „Towards market or state? Tensions and opportunities in the evolutionary path of three types of UK Social Enterprise”, in: M. Nyssens (ed.), Towards market or state? Tensions and opportunities in the evolutionary path of three UK social enterprises. London: Routledge.
Altuna L. (2006). La experiencia cooperativa de Mondragon. Eskoriatza, Lanki-Huhezi.
Alzola I. (2014). „The financing of Mondragon co-operatives: a legal analysis”, in: T. Mazzarol, S. Reboud, E. Mamouni Limnios, D. Clark (eds.), Research Handbook on Sustainable Co-operative Enterprise. Case Studies of Organizational Resilience in the Co-operative Business Model. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.
Alzola I. (2009). Cooperative Legislation in the Basque Country: A Specific Regulation. A Symposium-19-21 June 2009, Master of Management- Co-operatives and Credit Unions, Saint Mary’s University, Halifax, N.S. Canada, [Online] Available from: http://www.smu.ca/academics/sobey/cme-coop-legislation-and-public-policy.html.
Anheier H.K. (2006). „Pięć tez na temat trzeciego sektora w Europie”, in: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora. Wybór tekstów. Warsaw: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Annual Report (2009). Mondragon: Mondragon Cooperation, http://www.mondragon-corporation.com/wp-content/themes/mondragon/docs/eng/annual-report-2009.pdf.
Annual Report (2013). Mondragon: Mondragon Cooperation, http://www.mondragon-corporation.com/wp-content/themes/mondragon/docs/eng/annual-report-2013.pdf.
Annual Report (2014). Mondragon: Mondragon Cooperation, http://www.mondragon-corporation.com/eng/about-us/economic-and-financial-indicators/annual-report/.
Arando S., Feundlich F., Gago M., Jones D.C., Kato T. (2010). „Assessing Mondragon: Stability & Managed Change in the Face of Globalization”, William Davidson Institute Working Paper, No. 1003, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1726449.
Austin J., Stevenson H., Wei-Skillern J. (2006). „Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both?”, Entrepreneurship Theory & Practice, 30.
Bacq S., Janssen F. (2011). „The multiple face of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria”, Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 23, No. 5-6.
Bornstein D. (2004). How to change the world: Social entrepreneurs and the power of new ideas. Oxford: Oxford University Press.
Brock D.D., Kim M. (2011). Social Entrepreneurship Education Resource Handbook, Ashoka U, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1872088.
Brouard F., Larivet S. (2010). „Essay of clarification and definitions of related concepts of social enterprise, social entrepreneur and social entrepreneurship”, in: A. Fayolle, H. Matlay (eds.), Handbook of Research on Social Entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Chavez R., Mazón J. (2005). The social economy in the European Union. The European Economic and Social Committee.
Christiansen A.A. (2014). Evaluating Workplace Democracy in Mondragon. UVM Honors College Senior Theses. University of Vermont, http://scholarworks.uvm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=hcoltheses
CIRIEC (2000). The Enterprises and Organisations of the Third System. Strategic Challenge for Employment, Liege: The International Centre of Research and Information on Public and Cooperative Economy.
COM (2011) 682, Social Business Initiative. Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation. Brussels: European Commission.
Corporate Profile (2015). Mondragon: Mondragon Cooperation, http://www.mondragon-corporation.com/eng/about-us/economic-and-financial-indicators/corporate-profile/
Dees J.G. (1998). The meaning of social entrepreneurship. Paper. Centre for the Advancement of Social entrepreneurship, Fuqua School of Business, Duke University, www.fuqua.duke.edu/centers/case/documents.dees_SE.pdf.
Defourny J., Develtere P. (2006). „Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor”, in: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora. Wybór tekstów. Warsaw: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Drayton W. (2002). „The citizen sector: becoming as entrepreneurial and competitive as business”, California management review, 44, 3.
European Commission (2016). Social economy in EU, http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/index_en.htm
Fernández J.R. (2014). A review of the key milestones in the co-operative group’s history. Mondragon: Mondragon Cooperation, http://www.mondragon-corporation.com/wp-content/themes/mondragon/docs/History-MONDRAGON-1956-2014.pdf
Flecha R., Ignacio S.C. (2011). „Cooperation for Economic Success. The Mondragon Case”, Analyze&Kritik, no. 1, http://www.analyse-und-kritik.net/2011-1/AK_Flecha_Santa-Cruz_2011.pdf.
Frantz R. (2007). Renaissance in Behavioural Economics. Essays in honor of Harvey Leibenstein. New York: Routledge.
Hulgård L. (2010). „Discourses of social entrepreneurship – variations of the same theme?”, Working Paper, No. 10/01, EMES European Research Network.
Kerans P., Drover G., Williams D. (1988). Welfare and Worker Participation. London: The Mackmillan Press Ltd.
Lafuente J.L., Freundlich F. (2012). The Mondragon Co-operative Experience: Humanity at Work, http://www.managementexchange.com/story/mondragon-co-operative-experience-humanity-work.
Leibenstein H. (1978). General X-Efficiency Theory and Economic Development. New York: Harvard University Press.
Mapping Study, Country Report: Spain (2015). A map of social enterprises and their eco-systems. European Commission, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13278&langId=en
Mazzarol T., Limnios E., Reboud S. (2014). „An overview of the research”, in: T. Mazzarol, S. Reboud, E. Mamouni Limnios, D. Clark (eds.), Research Handbook on Sustainable Co-operative Enterprise. Case Studies of Organizational Resilience in the Co-operative Business Model. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2014). http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/.
Mondragon Corporation (2016). http://www.mondragon-corporation.com/eng/.
Morris D. (1992). The Mondragon System-Cooperation at Work. Washington and Minneapolis: Institute for Local-Reliance and Infinity, http://ilsr.org/wp-content/uploads/files/images/mondragon.pdf.
Moulaert F., Nussbaumer J. (2005). „Defining the Social Economy and its Governance at the Neighbourhood Level: A Methodological Reflection”, Urban Studies, Vol. 42, No. 11.
Nicholls A. (ed.) (2006). Social Entrepreneurship. New Models of Sustainable Change. Oxford: Oxford University Press.
Nyssens M. (2006). Social enterprise. At the crossroads of market, public policies and civil society. London, New York: Routledge.
OECD (1999). Social Enterprises. Paris: OECD.
OECD (2009). The changing boundaries of social enterprises. Paris: OECD.
Orhei L. (2011). „The competence of social entrepreneurship. A multidimensional competence approach”, HAN Business Publication, no. 6, https://hbo-kennisbank.nl/en/record/oai:repository.samenmaken.nl:smpid:15376.
Ormaechea, J.M. (1993). The Mondragon Co-operative Experience. Mondragon: Mondragon Corporacion Cooperativa.
Peredo M., McLean M. (2005). Social entrepreneurship: a critical review of the concept, http://web.uvic.ca/~aperedo/page1/assets/Social%20Ent%20the%20Concept.pdf.
Perrini F. (2006). „Social entrepreneurship domain: setting boundaries”, in: F. Perrini (ed.), The New Social Entrepreneurship. What Awaits Social Entrepreneurial Ventures? Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing.
Rolland S. (2006). „Mondragon Corporation Co-operatives, People working together”, UW-L Journal of Undergraduate Research, vol. IX, http://www.uwlax.edu/URC/JUR online/PDF/2006/rolland.pdf.
Salamon L.M. (2010). „Putting the civil society sector on the economic map of the world”, Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 81, No. 2.
Sharir M., Lerner M. (2006). „Gauging the success of social ventures initiated by individual social entrepreneurs”, Journal of World Business, 41.
Smith G., Teasdale S. (2011). „Ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne i teoria demokracji stowarzyszeniowej”, Ekonomia Społeczna, no. 2.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Tkacz M., Arando S., Pacut A. (2015). „Cooperative response to societal and market challenges – the motives and stages of development of Mondragon cooperative model. A case study”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 69-84.