Lokalne innowacje społeczne wspierające rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorczości
Local social innovation supporting the development and functioning of entrepreneurship

do pobrania/download PDF

Anna Michna*, Anna Męczyńska**
* Instytut Ekonomii i Informatyki Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska
ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
** Instytut Ekonomii i Informatyki Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska
ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2016.2.06

SŁOWA KLUCZOWE

zarządzanie publiczne, innowacje społeczne, wspieranie przedsiębiorczości

KEYWORDS

public governance, social innovation, supporting of entrepreneurship

STRESZCZENIE

Na stan lokalnej przedsiębiorczości duży wpływ mają działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Badania pokazują, że najczęściej wspieranie przedsiębiorczości ogranicza się do stosowania w różnym zakresie instrumentów finansowych i działań promocyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie nowatorskich, usystematyzowanych, realizowanych lokalnie przez UM w Zabrzu innowacji społecznych – nowych rozwiązań, które mają wspierać rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorczości. Zastosowanie tych innowacyjnych rozwiązań powinno przynosić społeczeństwu określone utylitarne i mierzalne korzyści. Działania te ujęte są w „Lokalnym programie przedsiębiorczości na lata 2016–2020”.

ABSTRACT

The state of local entrepreneurship is strongly influenced by actions undertaken by local self-government units. Research shows that the most common ways of support for entrepreneurship are limited to the use of various financial instruments and promotional activities. The aim of the article is to present innovative, systematized, locally-undertaken social innovations in Zabrze – novel solutions to support the development and functioning of entrepreneurship. The application of these innovative solutions should bring specified, useful and measurable benefits to society. These activities are included in the “Local Entrepreneurship Program for 2016-2020”.

LITERATURA / REFERENCES

Ciura G., Grycuk A., Korolewska M., Russel P., Smołkowska U., Stachurska-Waga M., Wołodkiewicz-Donimirski Z., Zgliczyński W. (2013). Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – raport z badań. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., Norman W. (2012). Defining Social Innovation. A deliverable of the project: “The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7 th Framework Programme. Brussels: European Commission, DG Research.
Cyfert Sz., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. (2014). „Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębniania, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna”, Organizacja i Kierowanie, 1 (161), s. 37–48.
Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. (2000). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Warszawa: PAB-Font s.c.
GUS (2016). Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2010–2014. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
Kożuch A. (2011). „Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego”, w: A. Kożuch, A. Noworól (red.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach (s. 9–26). Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Lokalny Plan Rozwoju Przedsiębiorczości dla miasta Zabrze na lata 2016–2020, http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/8/310?o=tp1&e=s|310.
Matejun M. (2012). „Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, w: A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu (s. 82–109). Warszawa: Difin.
Skica T., Bem A. (2014). „Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości”, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1 (55), s. 79–92.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Michna A., Męczyńska A. (2016). „Lokalne innowacje społeczne wspierające rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorczości”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 71-79.