Ekonomia społeczna jako element polityki rynku pracy – polskie doświadczenia
Social economy as a component of labour market policy: The Polish experience

do pobrania/download PDF

Maciej Frączek
Katedra Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2018.2.03

SŁOWA KLUCZOWE

polityki publiczne, polityka rynku pracy, ekonomia społeczna

KEYWORDS

public policies, labour market policy, social economy

STRESZCZENIE

Zmiany zachodzące na współczesnym rynku pracy implikują konieczność poszukiwania w ramach polityki publicznej nowych sposobów rozwiązywania problemów w sferze zatrudnienia. Jedną z takich możliwości jest wykorzystanie potencjału aktywizującego tkwiącego w podmiotach ekonomii społecznej. Celem artykułu jest pokazanie w wymiarze konceptualnym i operacyjnym wspólnej przestrzeni działań ekonomii społecznej i polityki rynku pracy osadzonych w polskiej praktyce. W pracy wykorzystano analizę polskiej literatury przedmiotu z zakresu ekonomii społecznej i polityki rynku pracy, dokonano także przeglądu Krajowych Programów Działań na rzecz Zatrudnienia pod kątem uwzględniania w nich działań PES. Prowadzone rozważania prowadzą do wniosku, że ekonomia społeczna jest już w pewnej części zinstytucjonalizowanym elementem polityki rynku pracy w Polsce, acz nadal zmiennym i ciągle poszukującym swojego klarownego osadzenia na mapie polityk publicznych.

ABSTRACT

Changes of the modern labour market imply the necessity to look for new solutions to solving problems in the area of employment as a part of public policy. One of such possibilities is using the activating potential of social economy entities. The aim of the article is to show the common area of the social economy activities and labour market policy embedded in Polish practice in a conceptual and operational dimension. The author uses the analysis of social economy and labour market policy found in Polish literature and also overviews the National Action Plans for Employment taking into account aspect of social economy activities. The study concludes that the social economy is already partially institutionalized element of the labour market policy in Poland, however it is still unstable and constantly seeking its own lucid imprint on the map of public policies.

LITERATURA / REFERENCES

Boni M. (2007). „Konteksty ekonomii społecznej”, w: J. Staręga-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej (s. 47–64). Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Czternasty W. (2014). „Idee i wartości spółdzielcze w rozwoju ekonomii społecznej”, Przegląd Zachodniopomorski, z. 3, vol. 1, s. 69–83.
DES [2018]. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. MRPiPS, Departament Ekonomii Społecznej i Socjalnej, http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Fundusz,Szkoleniowy,4091.html (dostęp: 13.12.2018).
Eurostat (2013). Labour market policy statistics – Methodology 2013. Luxembourg: Eurostat, European Commission.
Frączek M., Laurisz N. (2012). „Ekonomia społeczna a rynek pracy”, w: M. Frączek, S. Mazur, J. Hausner (red.), Wokół ekonomii społecznej (s. 157–176). Kraków: MSAP UEK.
Gosk I., Huszcza M., Klaus M., Likhtarovich K. (2006). Ekonomia społeczna jako aktor rynku pracy. Warszawa: FISE.
GUS (2017). Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r. Notka informacyjna. Warszawa: GUS.
GUS (2018a). Sektor non-profit w 2016 r. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy. Warszawa, Kraków: GUS, US w Krakowie.
GUS (2018b). Spółdzielnie socjalne w 2016 r. Informacja sygnalna. Warszawa: GUS.
Kaszyński H. (2007). „Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno?”, w: J. Staręga-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej (s. 65–85). Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Katoła A. (2013). „Ekonomia społeczna a ograniczenie bezrobocia w kontekście zrównoważonego rozwoju”, Handel Wewnętrzny, nr 6A, t. 2, s. 157–169.
Mazur S., Pacut A. (red.) (2008). Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce – zasady, perspektywy i kierunki współpracy. Poradnik. Warszawa: FISE.
Mikołajczak P., Czternasty W. (2017). „Współczesne wyzwania nowej ekonomii społecznej”, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 7, s. 237–249.
KPDZ (2007, 2008, 2010, 2012, 2015, 2018). Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2007, 2008, lata 2009–2011, 2012–2014, 2015–2017, rok 2018. Warszawa: MPiPS/MRPiPS.
MRPiPS (2018b). Czym jest ekonomia społeczna i solidarna, https://www.gov.pl/web/rodzina/ekonomia-spoleczna-i-solidarna-1 (dostęp: 14.12.2018).
Orczyk J. (2012). „Ekonomia społeczna a polityka społeczna”, w: M. Frączek, S. Mazur, J. Hausner (red.), Wokół ekonomii społecznej (s. 177–192). Kraków: MSAP UEK.
Pach J., Kowalska K., Śliwa R. (2017). „Zarys problematyki ekonomii społecznej jako propozycji podejścia do wzmacniania dobrobytu gospodarczego”, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 13, s. 340–351.
Pieniążek A. (2013). „Ekonomia społeczna – odpowiedź na problemy współczesnego rynku pracy”, Humanities and Social Sciences, t. 20, nr 4, s. 111–121.
Sałustowicz P. (2007). „Pojęcie , koncepcje i funkcje ekonomii społecznej”, w: J. Staręga-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej (s. 21–46). Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 Samitowska W. (2012). „Ekonomia społeczna wobec wyzwań rynku pracy”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, nr 245, s. 432–442.
Solecki S. (2016). „Potencjał podkarpackiej ekonomii społecznej wobec niedoskonałości regionalnego rynku pracy”, Przedsiębiorstwo i Region, nr 8, s. 112–122. Staręga-Piasek J. (red.) (2007a). Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Staręga-Piasek J. (2007b). „Ekonomia społeczna ku pomocy społecznej”, w: J. Staręga-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej (s. 13–20). Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Węgrzyn M., Wiśniewska A. (2008). „Ekonomia społeczna a rynek pracy”, w: S. Mazur, A. Pacut (red.), Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce – zasady, perspektywy i kierunki współpracy. Poradnik (s. 169–193). Warszawa: FISE.
Wiśniewski Z. (1994). Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec. Toruń: UMK.
Żukiewicz A. (2007). „Bezrobocie i bezrobotni – reintegracja społeczna i zawodowa”, w: J. Staręga-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej (s. 86–101). Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Frączek M. (2018). „Ekonomia społeczna jako element polityki rynku pracy – polskie doświadczenia”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 23-32, https://doi.org/10.15678/ES.2018.2.03.