Polityka społeczna – od aksjologii do akceptacji społecznej
Social policy: From axiology to social acceptance

do pobrania/download PDF

Norbert Laurisz
Katedra Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2018.2.10

SŁOWA KLUCZOWE

polityka społeczna, aksjologia, akceptacja społeczna, polityka publiczna

KEYWORDS

social policy, axiology, social acceptance, public policy

STRESZCZENIE

Celem tego artykułu jest umiejscowienie polityki społecznej w wymiarze aksjologicznym, jak również prezentacja wpływu aksjologii oraz akceptacji społecznej na konceptualny i realny kształt polityki społecznej. Artykuł prezentuje wybrane elementy procesu kształtowania się wymiaru aksjologicznego polityki społecznej oraz nakreśla specyfikę tego procesu w przypadku działań społecznych państwa. Uzasadnia kształtowanie polityki społecznej w oparciu o bodźce rynkowe i kierowanie zmian w stronę wielosektorowości tej polityki oraz ekonomii społecznej.

ABSTRACT

The purpose of this article is to place social policy in the axiological dimension, as well as to present the influence of axiology and social acceptance on the conceptual and real shape of social policy. The article presents selected elements of the process of shaping the axiological dimension of social policy and outlines the specificity of this process in the case of social activities of the state. It justifies shaping social policy based on market factors and directing changes towards the multi-sectoral character of this policy and social economy.

LITERATURA / REFERENCES

Bukowski P., Novokmet F. (2017). „Inequality in Poland: Estimating the whole distribution by g-percentile, 1983-2015”, WID.world Working Paper Series, nr 21.
Frączek M., Laurisz N. (2012). „Ekonomia społeczna a rynek pracy”, w: M. Frączek, S. Mazur, J. Hausner (red.), Wokół ekonomii społecznej (s. 157–176). Kraków: MSAP UEK.
Frieske K.W. (2004). Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Furman J., Stiglitz J. (1998). Economic Consequences of Income Inequality, Economic Policy Symposium Proceedings, „Income Inequality Issues and Policy Options”, Jackson Hole, Wyoming, August 27–29, Federal Reserve Bank of Kansas City, https://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/1998/s98stiglitz.pdf (dostęp: 6.09.2018).
Golinowska S. (2018). Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku. Warszawa: Fundacja Batorego.
Herbst J., Nałęcz S. (2011). „Panorama podmiotów gospodarki społecznej i ekonomii społecznej”, w: M. Grewiński M., Rymsza M. (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracyjne w sektorze gospodarki społecznej. Warszawa: WSP TWP.
Jasińska-Kania A., Marody M. (2002). Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich. Warszawa: Scholar.
Kowalik T. (2005). Systemy gospodarcze. Warszawa: Fundacja innowacja.
Łyżwa P. (2012). „Aksjologiczne uwarunkowania polityki jako sfery społecznej – zarys problemu”, Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 13.
Morawski W. (2001). Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
OECD (2015). In It Together: Why Less Inequality Benefits All. Paris: OECD Publishing.
Offe C. (2004). „Capitalism by democratic design? Democratic theory facing the triple transition in East Central Europe”, Social Research: An International Quarterly, nr 71 (3), s. 501–528.
Piketty T. (2014). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Supińska J. (2007). „Style i instrumenty polityki społecznej”, w: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
Szarfenberg R. (2009). Modele polityki społecznej w teorii i praktyce. Warszawa: IPS UW.
Wasylewski R. (2007). „Lokalna polityka społeczna”, w: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
Wilkinson R., Pickett K. (2011). Duch równości. Tam gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Wysieńska K. (2014). Determinanty i dynamika postaw wobec nierówności i państwa opiekuńczego. Warszawa: POLPAN.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Laurisz N. (2018). „Polityka społeczna – od aksjologii do akceptacji społecznej”, Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 82-89, https://doi.org/10.15678/ES.2018.2.10.