Numer 3/2013

 "Ekonomia Społeczna" nr 3, 2013 - do pobrania

Spis treści - do pobrania

 

 

W numerze

Od Redakcji

Artykuły

Lidia Węsierska-Chyc, Gospodarka społeczna to nie sektor, s. 9-23

Mirosław Grewiński, Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, s. 24-39

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej, s. 40-52

Marta Danecka, Zatrudnienie socjalne czy pomoc społeczna?: aktywizacja społeczno-zawodowa w opinii jej odbiorców, s. 53-66

Monika Chomątowska, Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna, s. 67-79

Łukasz Maźnica, Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej, s. 80-90

Daria Murawska, Relacje firm z podmiotami ekonomii społecznej, s. 91-102

Magdalena Małecka-Łyszczek, Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, s. 103-117

Adalbert Izdebski, Małgorzata Ołdak, Między rynkiem a społecznością lokalną - wybrane aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w świetle badań "Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2010", s. 118-132

Maciej Czarkowski, Spółdzielnie socjalne w Warszawie, s. 133-144

Inicjatywy

Anna Karcz, Projekt edukacyjny "Ekonomia solidarności", s. 147-150

Olga Gałek, Anna Jarzębska, Przedsiębiorczość społeczna w Europie Wschodniej, s. 151-154

Jakub Głowacki, ESometr już działa!, s. 155-156

Recenzje

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Recenzja książki Piotra Frączaka pt. W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji, s. 159-161

Biblioteka tekstów klasycznych

Carlo Borzaga, Sara Depedri, Ermanno Tortia, Organizacyjne zróżnicowanie gospodarki rynkowej a rola spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych: apel o pluralizm ekonomiczny, s. 165-177