Efektywność przedsiębiorstw społecznych w realizacji celów społecznych i biznesowych
Efficiency of social enterprises in meeting social and business goals

do pobrania/download PDF

Agnieszka Chomiuk, Katarzyna Gabryelewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2017.1.06

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorstwa społeczne, społeczna wartość dodana, analiza finansowa, zysk plus

KEYWORDS

social enterprises, social added value, financial analysis, profit plus

STRESZCZENIE

Artykuł podejmuje tematykę efektywności w realizacji celów społecznych i biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych. Autorki podkreślają, że kategoria zysku w ekonomii społecznej jest nierozerwalnie powiązana z misją społeczną, a analiza kondycji przedsiębiorstwa społecznego powinna uwzględniać społeczną wartość dodaną. Swoje wnioskowanie autorki opierają na analizie finansowej dwóch spółdzielni socjalnych. Celem artykułu jest wskazanie korzyści społecznych i ekonomicznych wynikających z funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz analiza kondycji i rentowności przedsiębiorstw społecznych na przykładzie analizowanych spółdzielni socjalnych. Wyniki badań dowodzą, że analizowane przedsiębiorstwa społeczne wykazują tendencję do zwiększania swojej wartości ekonomicznej, realizują cele prozatrudnieniowe oraz generują liczne korzyści społeczne.

ABSTRACT

Article deals with the subject of efficiency in meeting social and business goals in social enterprises. The authors emphasize that the profit in social economy is inextricably linked to the social mission. Due to this fact, the analysis of social enterprise’s condition must include the social added value. The authors’ conclusions are based on the financial analysis of the two social co-operatives. The aim of the article is to point out the social and economic benefits of the functioning of social co-operatives as well as the analysis of the condition and profitability of social enterprises on the example of the analyzed social co-operatives. The results of the research show that the analyzed social enterprises tend to increase their economic value, fulfill their employment objectives and generate numerous social benefits.

LITERATURA / REFERENCES

Andrałojć M. (2012). „Social Value of Work – Calculation with SROI Methodology”, Contemporary Management Quarterly, no. 3.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2000). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Bohdziewicz-Lulewicz M. (red.) (2012). Pomiar społecznej wartości dodanej generowanej przez podmioty ekonomii społecznej – główne dylematy i wyzwania. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
Głowacki J., Jelonek M. (2013). Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Głowacki J., Jelonek M. (2011). Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Głowacki J., Płonka M., Rosiek K. (2012). „Wybrane metody oceny społeczno-ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej”, w: M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Krawczyk K., Kwiecińska D. (2008). „Audyt społeczny jako metoda oceny działalności przedsiębiorstw społecznych – na tle innych sposobów określania społecznej wartości dodanej”, w: Hausner J. (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Chomiuk A., Gabryelewicz K. (2017). „Efektywność przedsiębiorstw społecznych w realizacji celów społecznych i biznesowych”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 72-83, https://doi.org/10.15678/ES.2017.1.06.